top of page

Tomáškov príbeh

Cielová suma 4600.- eur na dopnky ku elektrickému vozíku. Doplnky sú nevyhnutelné (podpera hlavy, rúk, nôh, polohovateľné zariadenie) pre zdravie a ich cena je vyššia ako holovozíku, preto žiadame o finančnú pomoc.

Dobrý deň, 

som mamina Eva, ktorá žiada o finančnú pomoc. Mám 11-ročného úžasného syna, ktorý aj cez svoju závažnú nevyliečiteľnú chorobu miluje život, hudbu, zvieratá a veselích ľudí okolo seba. Trpí závažným progresivným ochorením Svalová atrofia. Pri tomto ochorení dochádza k postupnému úbytku svalstva, čo znamená: ručičky, nožičky, plúca, srdiečko ...

K tomu všetkému prichádza pri plnom vedomí. Tomáško je nadmieru inteligentný chlapec. Tomáško sa sám neotočí, nesadne si, nelahne a potrebuje 24 hodinovú starostlivosť.

 

Prečo finančne pomôcť?

Objednali jsme synovi elektrický vozík, ktorý síce hradí zdravotná poisťovňa, ale iba holovozík, čo znamená, že celkové príslušenstvo vozíčku si musíme hradiť sami. Doplnky sú nevyhnutelné (podpera hlavy, rúk, nôh, polohovateľné zariadenie) pre zdravie a ich cena je vyššia ako holovozíku, preto žiadame o finančnú pomoc. Všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť, veľmi ďakujem.

 

Webadresa na Tomáška je: tomasko5.webnode.sk

​ČO JE SMA?

Spinálna svalová atrofia (SMA - Spinal muscular atrophy) je vrodené ochorenie, pri ktorých dochádza k postupnému ubúdaniu svalstva, a teda schopnosti sa pohybovať. Postihnuté bývajú viac dolné končatiny ako horné, dotknutí tiež mávajú ťažkosti s prehĺtaním, neskôr aj s dýchaním. Postup choroby je individuálny, pretože ho ovplyvňuje mnoho faktorov. Jednou z vážnych a častých komplikácií je dychová nedostatočnosť, ktorá sa môže stať aj príčinou smrti.

viac o SMA môžete nájsť na tomto odkaze.

AKO POMOCŤ

Stačí ľubovlnou sumou prispieť na bankový účet:

SK98 0200 0000 0019 4357 8259

SUBASKBX

bottom of page